Πώς επηρεάζει η αύξηση του πληθυσμού την κλιματική αλλαγή;

0
72

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι αλλαγές στη δυναμική του πληθυσμού ενδέχεται στο μέλλον να επηρεάσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με νέα έρευνα Αμερικανών και Αυστριακών επιστημόνων.

Στη μελέτη τους οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αστικοποίηση στα αναπτυσσόμενα κράτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών κατά 25%.

Αντίθετα η γήρανση του πληθυσμού στα βιομηχανικά κράτη ενδέχεται να αποφέρει μείωση των εκπομπών κατά 20%.

Παράλληλα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού θα μπορούσε να πετύχει μέχρι και το 30% της μείωσης εκπομπών που απαιτείται μέχρι το 2050 για να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή.

Μέχρι σήμερα, καμιά μελέτη δεν είχε επικεντρωθεί στη σχέση των δημογραφικών πιέσεων και των εκπομπών ρύπων.

Για τις ανάγκες της έρευνας, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα υπολογιστικό μοντέλο και έλαβαν υπόψη τους πληθυσμιακούς, περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες όπως:

– οι επιπτώσεις του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας

– αστικοποίηση και παραγωγικότητα

– ηλικία και εργατικό δυναμικό

«Όταν ο πληθυσμός γερνάει γρηγορότερα –λόγω της μακροζωίας και των προβλημάτων υπογονιμότητας-, οι εκπομπές τείνουν να είναι λιγότερες», τόνισε ο δρ. O’ Neill, επικεφαλής της έρευνας.

«Στην περίπτωση της γήρανσης του πληθυσμού, η μειωμένη συνεισφορά στο εργατικό δυναμικό σημαίνει ότι η οικονομία αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς. Ως εκ τούτου, η συνολική χρήση ενέργειας σε μια οικονομία μειώνεται και κατ’ επέκταση μειώνονται και οι εκπομπές ρύπων», εξήγησε.

«Σε ό,τι αφορά την αστικοποίηση, διαπιστώσαμε ότι όταν οι χώρες αναπτύσσουν αστικά κέντρα το εργατικό δυναμικό είναι πιο παραγωγικό και συμμετέχει περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ».

«Οι άνθρωποι εργάζονται σε τομείς που συνεισφέρουν περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη. Οι οικονομική ανάπτυξη αυξάνει τη ζήτηση για ενέργεια, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση των εκπομπών», κατέληξε ο δρ. O’ Neill.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια