Χρηματοδότηση για Πράσινες Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψε για τη χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση πράσινων προμηθειών στο Δημόσιο Τομέα.

Σκοπός του έργου αυτού είναι ο σχεδιασμός ανάπτυξης των κατάλληλων διαδικασιών για την προώθηση των πράσινων οικολογικών – προϊόντων στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.

Αντικείμενο του σχεδίου δράσης, είναι:

-Δημιουργία περιβαλλοντικών παραμέτρων για τις κατηγορίες συμβάσεων εφαρμογής πιλοτικών πράσινων προμηθειών.

-Διερεύνηση της διαθεσιμότητας προϊόντων στην ελληνική αγορά.

-Εκτίμηση του περιβαλλοντικού οφέλους που συνεπάγεται η προμήθεια πράσινων προϊόντων από τον δημόσιο τομέα.

-Προσδιορισμός της στρατηγικής για την ενημέρωση και εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων, καθώς και για την ενημέρωση των προμηθευτών.

-Οδηγός-Εγχειρίδιο ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών κατά τα στάδια σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

-Δείκτες εκτίμησης επίτευξης των στόχων και της πραγματοποίησης των ενεργειών που θα αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια