Διάσκεψη των υπουργών Ενέργειας του ΟΣΕΠ στο Ναύπλιο

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας των κρατών – μελών του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), με κύριο θέμα την Πράσινη Ανάπτυξη, διοργανώνει την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στο Ναύπλιο το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Οργανισμού.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν οι τρόποι ενθάρρυνσης των επενδύσεων και της καινοτομίας, αλλά και η δημιουργία δικτύων περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των διοικητικών αρχών και των αρμόδιων φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την ενθάρρυνση της πράσινης ανάπτυξης στα κράτη-μέλη.

Η Ελληνική πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην ανάδειξη των κοινών σημείων των εθνικών πολιτικών σε συγκεκριμένα ζητήματα, που μπορούν να συνθέσουν τη βάση για αποτελεσματική περιφερειακή συνεργασία στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  των φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, αλλά και τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας.

Η Διάσκεψη θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με τη συζήτηση πρότασης της Ελληνικής Προεδρίας, για την υιοθέτηση κοινής Διακήρυξης  για την Πράσινη Ανάπτυξη στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια