Πράσινες γειτονιές στην Αθηνα προωθεί το ΥΠΕΚΑ

0
47

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν επιδεικτικά σε δύο γειτονιές της Αθήνας, με σκοπό τη δημιουργία κτιρίων χαμηλής ή και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος με τη δημιουργία φαινομένου όασης στην περιοχή παρουσίασε την Τετάρτη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Τα έργα αναβάθμισης στα κτίρια θα γίνουν με τη χρήση υλικών, τεχνικών και μεθοδολογιών που παρουσιάζουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος και σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ, θα οδηγήσουν σε μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο.

Ακόμη, προβλέπεται η περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων και του νερού. Παράλληλα, θα γίνει περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής με σκοπό τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος, με έργα αύξησης του πράσινου και διευκόλυνσης της κίνησης του αέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν, με κλιματική αναγωγή, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη. O λανθασμένος τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί ο ελεύθερος χώρος και η χρήση ακατάλληλων για το κλίμα υλικών, σε συνδυασμό με την πυκνή δόμηση, επηρεάζουν το μικροκλίμα κάθε περιοχής, αυξάνοντας τη θερμοκρασία.

Τα έργα, θα υλοποιηθούν με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης και θα αποτελέσουν ένα επιδεικτικό δείγμα για δημιουργία «πράσινων γειτονιών» σε υποβαθμισμένες περιοχές. Οι παρεμβάσεις αυτές θα καταδείξουν ότι τέτοιοι στόχοι όχι μόνο είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτοί, αλλά θα βοηθήσουν και στην ανάδειξη εγχώριων κατασκευαστικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, συμβάλλοντας έτσι στην προώθησή τους στην παγκόσμια αγορά.

Ήδη, επτά κλαδικές ενώσεις προσφέρουν την αρωγή τους στο έργο, χορηγώντας έκπτωση έως και 50% στη τιμή των παρεχόμενων υλικών & υπηρεσιών.

Πρόκειται για:

– την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.)

– τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανώνυμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.)

– τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης, το Σύνδεσμο Παραγωγών και Διανομέων Εξηλασμένης Πολυστερίνης (ΣΥ.ΠΑ.Δ.Ε.)

– την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.)

– το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από την πλευρά του, ως φορέας υλοποίησης, θα πιστοποιήσει την απόδοση και ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών, θα παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους τελικούς καταναλωτές και θα προχωρήσει σε συγκριτική αξιολόγηση.

Τα έργα θα σχεδιαστούν, κατόπιν διαγωνισμού, από νέους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος θα είναι ύψους 5,5 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Προς το παρόν υποψήφιες είναι δύο περιοχές, το Οικοδομικό Τετράγωνο 639 στο Δήμο Αιγάλεω και ένα οικιστικό συγκρότημα στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, όπου έχει γίνει σχετική προεργασία για την οργάνωση του έργου. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί και σε άλλες γειτονιές με ενεργειακά φτωχά χαρακτηριστικά.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια