Στην ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για δασικούς χάρτες

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Προχωρά η συζήτηση στη Βουλή για το σχέδιο νόμου «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται  για τη σύσταση ενός ταμείου, που θα διαχειρίζεται τους πόρους που εισρέουν από περιβαλλοντικές εισφορές, ώστε να αποτελέσει το μέσο εφαρμογής της πολιτικής του ΥΠΕΚΑ.

Παράλληλα, απλουστεύεται και επιταχύνεται ο τρόπος κατάρτισης και κύρωσης δασικών χαρτών.

«Η κύρωση δασικών χαρτών δημιουργεί καθεστώς ασφάλειας και βεβαιότητας για την έκταση του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου και θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη δασολόγιου» δήλωσε υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη, κατά την ομιλία της στην ολομέλεια της Βουλής.

Έχει προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου, καθώς και η έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί την Πέμπτη και αμέσως μετά θα προωθηθεί η ψήφισή του.

Οι σημαντικότερες αλλαγές, που έγιναν μετά τη δημόσια διαβούλευση, είναι οι εξής:

Πράσινο Ταμείο

Άρθρο 3

* Δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρονται και να ανακατανέμονται χρηματικά ποσά μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται στο Πράσινο Ταμείο, ώστε ο κάθε λογαριασμός να έχει μια επάρκεια και αυτοτέλεια και να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί.

Άρθρο 7

* Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου θα υπόκειται στις διαδικασίες ακρόασης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, όπως ορίζεται από τον κανονισμό της.

Άρθρο 7

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου θα είναι επταμελές.

Κύρωση δασικών χαρτών

Άρθρο 18

* Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) μέσα σε τέσσερις μήνες. Οι ΕΠΕΑ είναι τριμελείς: δασολόγος, μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) ή δικηγόρος, τοπογράφος ή γεωπόνος.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια