Υποχρεωτική η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου από την 1η Οκτωβρίου

0
6

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια νέα ή υφιστάμενα που ανακαινίζονται ριζικά, άνω των 50 τ.μ., είναι υποχρεωτική από την 1η Οκτωβρίου 2010, η υποβολή στις πολεοδομικές υπηρεσίες της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ΄ του ΚΕΝΑΚ και θα τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ώστε να εντάσσονται τουλάχιστον στην Β’ ενεργειακή κατηγορία.

Υποβάλλεται επίσης και η Μελέτη Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας που τη συνοδεύει. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτιρίων αυτών θα εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) των Κτιρίων από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που εντάσσονται σε σχετικό Μητρώο.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, η έναρξη της υποχρέωσης έκδοσης Π.Ε.Α. στην περίπτωση της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίων ορίστηκε η 9η Ιανουαρίου του 2011.

Για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και την έκδοση Π.Ε.Α. απαιτείται η χρήση λογισμικού, καθώς επίσης και Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ, που διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Με την Εγκύκλιο οικ.1603/4.10.2010 παρέχονται διευκρινίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών σχετικά με τον έλεγχο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων, καθώς επίσης και με τα δεδομένα υπολογισμού, τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, τη διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και την έκδοση Π.Ε.Α.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια