Τέλη κυκλοφορίας: από 1η Νοεμβρίου 2010 ισχύει το μέτρο

0
5

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Νωρίτερα θα ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ο νόμος να τεθεί σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2010 αντί για 1η Ιανουαρίου 2011.

Έτσι, στον υπολογισμό θα περιλαμβάνονται οι εκπομπές ρύπων και ο κυβισμός και όχι το κριτήριο παλαιότητας το οποίο καταργείται.

Η κυβέρνηση ρύθμισε το ζήτημα για τα τέλη κυκλοφορίας στις διατάξεις του νομοσχεδίου για την περαίωση.

Υπενθυμίζεται ότι για τα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 καταργούνται οι τέσσερις διαφορετικές κλάσεις ταξινόμησης, υιοθετείται το κριτήριο του κυβισμού και ενσωματώνεται ο χωριστός ειδικός φόρος μεγάλου κυβισμού.

Μάλιστα, ενσωματώνεται φόρος μεγάλου κυβισμού στα τέλη κυκλοφορίας. Πρόκειται για τον ειδικό φόρο μεγάλου κυλινδρισμού κινητήρα για όλα τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες άνω των 1.929 κ.εκ., που είχε προβλεφθεί με το ν. 3775/2009.

Πηγή i-live news

Σχόλια