ΧΥΤΑ Γραμματικού: «πράσινο φως» από το ΣτΕ

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Άλλη μία προσφυγή για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στο Γραμματικό απέκρουσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας νόμιμη την άρση της αναδάσωσης που είχε επιβάλει ο περιφερειάρχης Αττικής σε έκταση 464 στρεμμάτων στη θέση «Μαύρο Βουνό».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας το Ε” Τμήμα του ΣτΕ, ερμηνεύοντας το Σύνταγμα και τη δασική νομοθεσία, επισήμανε ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις υπάγονται σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς και κάθε αποψιλούμενη έκταση κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα.

Μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται επεμβάσεις που μεταβάλλουν τον δασικό χαρακτήρα τους, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και η θυσία της δασικής βλάστησης είναι το μόνο πρόσφορο μέσο και περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στη συγκεκριμένη υπόθεση το ΣτΕ έκρινε νόμιμα αιτιολογημένη τη θέση της διοίκησης ότι είχε αναδημιουργηθεί η δασική βλάστηση σε έκταση 464 στρεμμάτων, που αποτελεί τμήμα έκτασης 29.348 στρεμμάτων, η οποία καταστράφηκε σε πυρκαγιά το 1984. Η όλη έκταση κηρύχθηκε το 1985 αναδασωτέα.

Με τον νόμο 3164/03 η θέση «Μαύρο Βουνό» επελέγη ως κατάλληλη για δημιουργία ΧΥΤΑ, ενώ εκδόθηκε πράξη άρσης της αναδάσωσης που στηρίχθηκε σε έκθεση δασολόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, αφού ολοκληρώθηκε η αναδημιουργία της βλάστησης, νόμιμα ο περιφερειάρχης αποφάσισε να άρει την πράξη αναδάσωσης (2971/10) και οι αντίθετοι ισχυρισμοί της κοινότητας Γραμματικού απορρίφθηκαν.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια