Νέα μέτρα για την έρευνα και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων

0
11

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Στην τελική φάση προετοιμασίας βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη δημιουργία δημόσιου φορέα έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Το Βήμα, με τις νέες νομοθετικές αλλαγές, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν στα τέλη Οκτωβρίου, επιδιώκεται η ενεργή ανάμιξη του Δημοσίου στην έρευνα και εκμετάλλευση εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δημιουργηθεί Φορέας Διαχείρισης των Δικαιωμάτων του Δημοσίου στον τομέα της αξιοποίησης υδρογονανθράκων και να προωθηθούν νομοθετικές αλλαγές που θα διευκολύνουν τις έρευνες υδρογονανθράκων, με περιβαλλοντικά κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και θα εναρμονίζει την Ελλάδα με τις διεθνείς πρακτικές για την ανάπτυξη δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια εκμετάλλευσης κάθε περιοχής θα καθορίζεται χωριστά σε κάθε άδεια εκμετάλλευσης, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε περίπτωσης και δεν θα περιορίζεται στα 25 έτη όπως προβλέπει σήμερα το Ελληνικό Δίκαιο.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια