Φωτοβολταικά: συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια-  Οικολογία.

Με απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Τίνας Μπιρμπίλη συνεχίζεται κανονικά η υποβολή αιτήσεων για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς.

Με την απόφαση αυτή ανακαλείται η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Αναστολή υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του κατ’ άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3468/2006 Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών».

Είχε προηγηθεί επιστολή της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) προς την Υπουργό για τις ερμηνευτικές ασάφειες που είχαν δημιουργηθεί, καθώς ο τελευταίος νόμος για τις ΑΠΕ (3851/2010) καθορίζει τη διαδικασία εξέτασης νέων αιτημάτων χωρίς να έχει καταργηθεί η απόφαση με την οποία, τον Απρίλιο του 2008, είχε ανασταλεί η επιβολή νέων αιτήσεων για φωτοβολταϊκά.

Είναι πλέον σαφές ότι νέα αιτήματα μπορούν να εξετάζονται και συνεπώς μπορούν απρόσκοπτα να υποβάλλονται και να αξιολογούνται αιτήσεις για νέες εγκαταστάσεις.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια