ΔΕΗ: έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Αχαΐα

0
87

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, με τη συμμετοχή του Νομάρχη Αχαΐας, Δ. Κατσικόπουλου, καθώς και εκπροσώπων της ΔΕΗ και της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, αφού παρουσιάστηκαν από τον Νομάρχη οι αιτιάσεις πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους, αποφασίστηκε η συνέχιση των έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στην περιοχή της Πάτρας, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει κατατεθεί για αξιολόγηση.

Η πλήρης ανάπτυξη του βρόγχου 400 KV στην Πελοπόννησο, είναι ένα έργο εθνικής σημασίας.

Σημειώνεται ότι, η υλοποίησή του θα έχει θετικές επιδράσεις στην επαρκή και αδιάλειπτη τροφοδότηση της Πάτρας και της Πελοποννήσου, καθώς και στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Νότιου Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας γενικότερα.

Το έργο αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας και την επίτευξη των στόχων 20-20-20 μέχρι το 2020.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια