Ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας, αποτέλεσε το επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Περιβάλλοντος Τίνας Μπιρμπίλη, με τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Τανέρ Γιλντίζ.

Πιο συγκεκριμένα αναγνώρισαν τη σπουδαιότητα του διασυνδετικού αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας- Ιταλίας (ITGI), ενός αγωγού που θα συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Επιβεβαίωσαν πως η υλοποίηση του θα καταστήσει εφικτή τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγής φυσικού αερίου, συνδέοντας τις ευρωπαϊκές αγορές με τα κοιτάσματα της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής.

Καθώς η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν προτεραιότητα και για τις δύο χώρες, συμφώνησαν να συσφίξουν τους ενεργειακούς τους δεσμούς στους τομείς των ΑΠΕ και της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους οι υπουργοί όρισαν τα μέλη της Υψηλού Επιπέδου Κοινής Ομάδας Ενέργειας (High Level Joint Energy Group) , προκειμένου αυτή να ξεκινήσει τις εργασίες της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μνημονίου Συναντήλιψης που υπεγράφη τον περασμένο Μάιο.

Μετά τη συνάντησή τους η υπουργός δήλωσε: «Σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράψαμε τον Μάιο στην Αθήνα, συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας.

Με τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Τανέρ Γιλντίζ, είχαμε μία εποικοδομητική συνάντηση, κατά την οποία συμφωνήσαμε για τα αμοιβαία οφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του διασυνδετικού αγωγού Τουρκίας- Ελλάδας- Ιταλίας (ITGI).

Επιπλέον, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τη μεταξύ μας συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και να δουλέψουμε από κοινού στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Ο τομέας της ενέργειας αποτελεί μία σημαντική γέφυρα που ενώνει τις δύο χώρες».

Η υπουργός επισκέφθηκε και ενημερώθηκε για το έργο «Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών» που υλοποιείται από το ΚΑΠΕ.

Το έργο στοχεύει:

• Στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα ΑΠΕ.

• Στην ανάπτυξη επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μέσω πιλοτικού έργου, που κατασκευάζει ελληνική εταιρεία, και που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος ηλιακής ψύξης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε κτήριο της Γεωπονικής Σχολής της Άγκυρας, επιφάνειας 1800 τμ.

• Στην επιχειρηματική συνεργασία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια