Διχάζει το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το  Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1999 στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG II.

Σήμερα, 7 χρόνια μετά τη διακοπή των εργασιών ολοκλήρωσής του, το Ίδρυμα της Βουλής ανέλαβε να χρηματοδοτήσει εκ νέου το έργο, διαθέτοντας μάλιστα το ποσό των 800.000 ευρώ.

Σκοπός της δημιουργίας του Πάρκου σύμφωνα με τους εμπνευστές του, είναι να καταστήσουν την περιοχή σύμβολο εθνικής ενότητας και χώρο προσέλκυσης τουρισμού.

Από το 2000 ακόμα έχουν εκφραστεί έντονες διαφωνίες σχετικά με την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για την κατασκευή τέτοιων υποδομών.

Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή του Γράμμου περιλαμβάνεται στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 και για την διαχείρισή της έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος LIFE96NAT/GR/3222.

Επιπλέον, η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα και ημιτελή εδώ και χρόνια κτήρια του Πάρκου, είναι δάσος Μαύρης Πεύκης (οικότοπος προτεραιότητας βάσει της Κ.Ο. 92/43) και περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας για την πανίδα.

Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί μία τέτοια εγκατάσταση θα έπρεπε να γίνει στην καρδιά του Γράμμου, τη στιγμή μάλιστα που σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί οι οποίοι μέσω μίας τέτοιας επένδυσης θα μπορούσαν να διατηρηθούν, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η αναβίωση παλιών οικισμών όπως για παράδειγμα η Παλιά Κοτύλη θα συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του νομού, χωρίς όμως να προκύπτει καμία επιπλέον οικιστική επιβάρυνση.

Για την κατασκευή του Πάρκου Εθνικής Συμφιλίωσης έχουν ήδη κατασπαταληθεί κοινοτικά χρήματα ενώ οι εργασίες συνεχίζονται και πάλι με χρήματα του ελληνικού δημοσίου και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

Το αίτημα για χαρακτηρισμό του Γράμμου σε Εθνικό  Πάρκο παραμένει ανικανοποίητο, ενώ χρονολογείται από το 1999 με την υλοποίηση δύο ΕΠΜ (1997-99 και 2008-09).

Ο στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μία ολοκληρωμένη διαχείριση του Γράμμου που θα φέρει ακμή και ευημερία στην περιοχή όχι με όρους άγριας ανάπτυξης, αλλά με όρους πραγματικής συμφιλίωσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: Καλλιστώ

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια