ΚΥΑ για την προστασία Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε αυστηρή προστασία του όρους Πάρνωνα και του υγρότοπου Μουστού, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψε και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», η ΚΥΑ προβλέπει αναλυτικά:

1. η συστάδα δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής και ο υγρότοπος Μουστού καθορίζονται ως Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης.

Εξαιρούνται οι ερευνητικές εργασίες μετά από ειδική άδεια, εργασίες αναβάθμισης και διατήρησης των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος, έργα σήμανσης για μονοπάτια, παρατηρητήρια και επίσκεψη της περιοχής μόνο σε καθορισμένα μονοπάτια.

2. τα δάση δενδρόκεδρου Πραστού, Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου και Παλαιοχωρίου καθορίζονται ως Περιοχές Προστασίας της Φύσης. Συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές κορυφών Πάρνωνα, Μαζιάς-Κοντολινάς, Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς και οι περιοχές χαράδρας Δάφνωνα, Μονών Ελώνης και Μελιγούς, καθώς και ο Υγρότοπος Μουστού.

α. Σε αυτές επιτρέπονται ερευνητικές εργασίες και υφιστάμενες δραστηριότητες που έχουν κυρίως παραδοσιακό χαρακτήρα (δασοπονία, μελισσοκομία, ελεύθερη βόσκηση, γεωργικές καλλιέργειες).

β. Δίνεται η δυνατότητα για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφίας και για έργα ανάδειξης με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της περιοχής.

γ. Ενώ επιτρέπεται η πρόσβαση πεζών, απαγορεύεται η συλλογή φυτών, η φύτευση ειδών ξένων προς αυτά της περιοχής καθώς και η δόμηση.

δ. Κατ΄ εξαίρεση δίνεται η δυνατότητα σε νόμιμα υφιστάμενα κτίρια να διατηρήσουν τη χρήση τους και να κάνουν προσθήκες για λόγους υγιεινής, ασφάλειας, αποθήκευσης νερού, εξοικονόμησης ενέργειας, εγκατάστασης μικρών μονάδων ΑΠΕ.

ε. Απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και νέων λατομείων.

3. οριοθετούνται κατά μήκος σε πλάτος 50 μέτρων από την ακτή τους και προστατεύονται τα ρέματα Δάφνωνας, Βρασιάτης και Τάνος.

4. στις περιφερειακές εκτάσεις που περιγράφει η ΚΥΑ επιτρέπονται οι ήπιες, παραγωγικές χρήσεις και η δόμηση που είναι συμβατή με τον χαρακτήρα της περιοχής.

5. τα δάση και οι δασικές εκτάσεις κρατούν το δασικό τους χαρακτήρα, διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις όχθες των ρεμάτων και υγροτόπων, δεν επιτρέπεται η οριοθέτηση λατομικών ζωνών κατά εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.1428/84 (Α΄15) όπως ισχύει και τα λατομεία αδρανών.

6. ειδικότερα για τις επεκτάσεις των παραδοσιακών οικισμών, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης.

7. επιτρέπεται η βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και των δικτύων υποδομών μετά από τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια