Περαίωση και ρύθμιση φορολογικών οφειλών φέρνει το ΥΠΟΙΟ

0
4

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Λεπτομέρειες απομένουν για το νομοσχέδιο της φορολογικής περαίωσης χιλιάδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για τις χρήσεις από το 2000 ως το 2009.

Από την περαίωση εξαιρούνται οι 1000 μεγαλύτερες εταιρείες, όπως εισηγμένες τράπεζες , ασφαλιστικές κλπ, καθώς και οι επιχειρήσεις των οποίων τα βιβλία έχουν κατασχεθεί.

Η κυβέρνηση υπολογίζει στην είσπραξη ενός ποσού γύρω στα 4 δις. ευρώ.

Σύμφωνα με «Τα Νέα» το ποσό της περαίωσης θα αποτελεί τον πολλαπλασιασμό των ακαθαρίστων εσόδων κάθε χρήσης με συντελεστή από 1% ως 3%, % ανάλογα με το αν τα βιβλία του ελεύθερου επαγγελματία ή της επιχείρησης είναι «καθαρά» ή έχουν κριθεί ανεπαρκή- ανακριβή. Το 20% του ποσού που προκύπτει είναι ο φόρος περαίωσης εισοδήματος και το 19% (ή ο εκάστοτε ισχύων συντελεστής) αποτελεί τον ΦΠΑ περαίωσης.

Εντωμεταξύ, παράλληλα με την περαίωση ανέλεγκτων χρήσεων η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ρύθμιση ανεξόφλητων φορολογικών οφειλών που σύμφωνα με υπολογισμούς ανέρχονται σε περίπου 32 δις. ευρώ, αλλά και την υπαγωγή στην περαίωση υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια ύψους 33 δισ. ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση η κυβέρνηση ευελπιστεί στην είσπραξη ενός ποσού 8 με 10 δις. ευρώ. Δεν έχει διασαφηνιστεί ωστόσο το ύψος των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων ούτε ο αριθμός των δόσεων για την τακτοποίηση των οφειλών.

Τέλος, στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για φορολογική αμνηστία σε αυτούς που κάνουν την περαίωση, και ειδικότερα σε αυτούς που «συλλαμβάνονται» για σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

i-live news

Σχόλια