Διασύνδεση του Τουρκικού Ηλεκτρικού Συστήματος με το Ευρωπαϊκό

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η σύνδεση και η δοκιμαστική παράλληλη λειτουργία του Τουρκικού Ηλεκτρικού Συστήματος με το Ευρωπαϊκό, μέσω γραμμών υπέρ -υψηλής τάσεως από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στις 10:26 π.μ.

Η δοκιμαστική περίοδος θα διαρκέσει 12 μήνες και περιλαμβάνει αρχική φάση ενός μήνα χωρίς εμπορικές ανταλλαγές και δεύτερη φάση, εφόσον αξιολογηθούν θετικά τα πρώτα λειτουργικά αποτελέσματα, με εμπορικές ανταλλαγές.

Η διασύνδεση καθιστά την Ελλάδα σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και αποτελεί σημαντική επέκταση του Ευρωπαϊκού Ηλεκτρικού Συστήματος προς τα ανατολικά, μέσω της χώρας μας, οδηγώντας σε ένα ενιαίο ηλεκτρικό δίκτυο που εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Η επιτυχής πραγματοποίηση της σύνδεσης απαίτησε την εκπόνηση σημαντικών και εξαιρετικά σύνθετων μελετών δυναμικής και στατικής ευστάθειας, καθώς και την εφαρμογή εκτεταμένων βελτιώσεων στο Τουρκικό Σύστημα.

Η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ENTSO –E (European Network of Transmission System Operators – Electricity) και της πρώην UCTE (Union for the Coordination of Transmission Electricity).

Η Ελληνική πλευρά έπαιξε ιδιαιτέρα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της σύνδεσης με την κατασκευή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από την ΔΕΗ Α.Ε. γραμμών υπέρ – υψηλής τάσεως μήκους 200 χλμ. και με τη συμμετοχή του ΔΕΣΜΗΕ σε consortium Ευρωπαίων Διαχειριστών και σε επιτροπές της UCTE και του ENTSO-E για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών συστήματος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Τουρκική πλευρά.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια