Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: η ευθύνη στα κράτη μέλη

0
13

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν ν” αποφασίζουν οι ίδιες για το αν θα επιτρέπουν την καλλιέργεια εγκεκριμένων ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένων οργανισμών) στο έδαφός τους.

Η Επιτροπή προτείνει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να αποφασίζουν για την καλλιέργεια ή μη των γενικά τροποποιημένων οργανισμών στο έδαφός τους, θέμα το οποίο διχάζει επί δεκαετίες τα μέλη της Ένωσης.

Η ΕΕ θα εξακολουθεί να εγκρίνει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς προς καλλιέργεια, με βάση τις επιστημονικές συστάσεις για την ασφάλειά τους. Οι κυβερνήσεις όμως θα είναι ελεύθερες να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ενός ή όλων των εγκεκριμένων από την ΕΕ ΓΤΟ, στο σύνολο ή σ” ένα μέρος του εδάφους τους.

Ο επίτροπος Υγείας, Τζον Ντάλι, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η εμπειρία έχει δείξει πως οι χώρες της ΕΕ χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου ν” αποφασίζουν κατά πόσον – και πού – μπορούν να καλλιεργούνται οι ΓΤΟ.

Τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές θέσεις στο θέμα των ΓΤΟ, γι” αυτό και είναι δύσκολο να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις σχετικά με την αδειοδότηση ή μη ενός γενετικά τροποποιημένου προϊόντος.

Κάποια από τα κράτη μέλη έχουν ταχθεί υπέρ, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες έχουν υψηλότερες αποδόσεις και είναι πιο ανθεκτικές στα παράσιτα.

Άλλα εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες για το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες καλλιέργειες μπορεί να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Πολλοί γεωργοί ανησυχούν ότι οι ΓΤΟ θα μπορούσαν να μολύνουν τις συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους ως «προϊόντα χωρίς ΓΤΟ».

Στην ΕΕ υπάρχουν λίγες καλλιέργειες ΓΤΟ σε σύγκριση με χώρες-μεγάλους παραγωγούς, όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Αργεντινή.

Αυτή τη στιγμή, μόνο δύο γενετικά τροποποιημένα προϊόντα πωλούνται προς καλλιέργεια στην ΕΕ, και μόνο ένα επιτρέπεται για τροφή, ένα είδος αραβοσίτου με την ονομασία MON810.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια