Ρύπανση στην Αγριά Μαγνησίας

0
17

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Έλεγχος που διενεργήθηκε σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή της Αγριάς Μαγνησίας, κατέδειξε την ύπαρξη πηγής ρύπανσης των υπογείων υδάτνων από βοθρολύματα, τα οποία καταλήγουν περιοδικά στη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», υπάλληλοι της Διεύθυνσης Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, διενήργησαν αυτοψία  στο εν λόγω συγκρότημα κατοικιών στην Αγριά.

Η αυτοψία έγινε ύστερα από καταγγελία για σύνδεση του βόθρου λυμάτων συγκροτήματος κατοικιών στον αγωγό ομβρίων υδάτων, στην περιοχή Σουτραλί του Δήμου Αγριάς Μαγνησίας, αλλά και μετά από σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Από την αυτοψία, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Αγριάς, διαπιστώθηκε ότι το συγκρότημα αποτελείται από αυτοτελείς κατοικίες, οι οποίες ανά δύο ή τρεις διαθέτουν σύστημα  βόθρων για τη διάθεση των αστικών λυμάτων.

Εντός του συγκροτήματος έχει κατασκευαστεί ένα φρεάτιο, το οποίο συνδέθηκε μέσω τεχνικού έργου με το δημόσιο αγωγό ομβρίων που καταλήγει στη θάλασσα.

Ο διαχειριστής του συγκροτήματος δήλωσε ότι το φρεάτιο κατασκευάστηκε για να συλλέγει τα υπόγεια ύδατα, όταν ανεβαίνει η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα και να αποφεύγεται έτσι το πλημμύρισμα του χώρου των κατοικιών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια