Δράσεις για βιώσιμη κινητικότητα

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στην αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης μέσα στις πόλεις στοχεύει το Υπουργείο Περιβάλλοντος υλοποιώντας πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Σε πρώτη φάση συγκροτεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους Υπουργείων και φορέων για να επεξεργαστούν κοινές δράσεις και παράλληλα βάζει σε εφαρμογή την παρότρυνση των εργαζόμενων για τη χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (MMM)μέσα από τους εποπτευόμενους φορείς του.

Ο σημερινός κάτοικος των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας βιώνει καταστάσεις με επιδημικό χαρακτήρα, όπως η αυθαίρετη κατάληψη των δημόσιων χώρων από ΙΧ και δίκυκλα, η απουσία σεβασμού προς τους πεζούς, τα ΑμΕΑ και τους ηλικιωμένους.

Τα φαινόμενα αυτά επιτείνονται από την αδυναμία παρακολούθησης και επιβολής κατασταλτικών μέτρων στους παραβάτες. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν και σε αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, με σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία και την ποιότητα ζωής του πολίτη.

Το ΥΠΕΚΑ δίνει προτεραιότητα στη βιώσιμη κινητικότητα, προσπαθώντας να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για το αστικό περιβάλλον και να βελτιώσει τις συνθήκες μετακίνησης των εργαζόμενων.

Για το σκοπό αυτό δημιουργεί μια ομάδα εργασίας η οποία θα διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας, μέσα από μια σειρά πρώτων μέτρων, εύκολων στην πραγματοποίησή τους και οικονομικά ουδέτερων, που θα βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στις πόλεις, αρχίζοντας από την Αθήνα.

Προτείνει μια πρώτη δέσμη μέτρων που αφορούν στη προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, στη δημιουργία κινήτρων για αυξημένη χρήση των ΜΜΜ στην πόλη, στην κατασκευή χώρων στάθμευσης μετεπιβίβασης (park & ride) σε κομβικούς σταθμούς του Μετρό και στην επεξεργασία ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.

Οι προτάσεις συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση της «Ομάδας Εργασίας για τη Βιώσιμη Κινητικότητα», η οποία συνεδρίασε στο ΥΠΕΚΑ με εκπροσώπους από τα Υπουργεία: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και από άλλους φορείς.

Στο μεταξύ το ΥΠΕΚΑ, για την προώθηση της οργάνωσης των μετακινήσεων των εργαζόμενων με τα ΜΜΕ, έχει κινητοποιήσει τους εποπτευόμενους φορείς του: ΔΕΗ, Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις (ΕΑΧΑ), οι οποίοι ανταποκρίθηκαν παρουσιάζοντας τα μέτρα που λαμβάνει ο καθένας:

ΔΕΗ

Παρέχει ήδη στο προσωπικό της τη δυνατότητα ομαδικών μετακινήσεων με τη χρήση υπηρεσιακών λεωφορείων, σε υπηρεσίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της Αττικής.

Επιπλέον, έχουν γίνει ήδη οι απαιτούμενες συνεννοήσεις με τον ΟΑΣΑ για την προσφορά ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών στο σύνολο του προσωπικού με έκπτωση, και εξετάζεται η επέκταση της χρήσης λεωφορείων και προς τις κεντρικές μονάδες της επιχείρησης.

ΔΕΣΦΑ

Για τις μετακινήσεις των εργαζόμενων στις απομακρυσμένες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται εταιρικά πούλμαν. Σχεδιάζεται εξορθολογισμός της πολιτικής χρήσης εταιρικών αυτοκινήτων και ενίσχυση της χρήσης μαζικών μέσων μεταφοράς με την επιδότηση της αγοράς ετήσιας κάρτας απεριόριστων διαδρομών κατά 75%.

ΔΕΣΜΗΕ

Προσφέρονται ετήσιες κάρτες απεριόριστων διαδρομών με έκπτωση 30%.

ΚΑΠΕ

Συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για τον περιορισμό της σπατάλης και την εξοικονόμηση ενέργειας, το ΚΑΠΕ ανέθεσε στο τμήμα του Περιβάλλοντος και Μεταφορών τη σύνταξη ερωτηματολογίου προς όλους εργαζόμενους και αναλύοντας τις απαντήσεις αποφάσισε μια σειρά από πρακτικές: Ενθάρρυνση του Car–Pooling, δηλαδή την οργάνωση κοινών μετακινήσεων από ομάδες εργαζόμενων που διαμένουν σε κοντινά σημεία. Θα διοργανώσει εκπαίδευση στην ενεργειακά αποδοτική χρήση αυτοκινήτου (ecodriving) για όσους εργαζόμενους εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Συγχρηματοδοτεί κατά 50% τετράμηνη (09-12/2010) κάρτα απεριόριστων διαδρομών.

ΡΑΕ

Έχει ήδη προχωρήσει στην χορηγία ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών καλύπτοντας το 30% του κόστους αγοράς για το 2010 και θα το επαναλάβει και το 2011. Ακόμη, μελετά τις δυνατότητες που έχει το κτίριο που στεγάζεται προκειμένου να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. διευκόλυνση πρόσβασης με ποδήλατο).

ΔΕΠΑ

Θα προχωρήσει σε συμμετοχή κατά 80% στην αγορά ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών (το 20% θα καταβάλλεται από τον εργαζόμενο).

ΕΑΧΑ

Προσφέρει στους υπαλλήλους της ετήσιες κάρτες απεριόριστων διαδρομών.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια