Λήψη μέτρων για τους «ξένους εισβολείς» ζητούν οι επιστήμονες

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη θέσπιση νομοθεσίας και την άμεση λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  ζητούν κορυφαίοι επιστήμονες, ώστε να καταπολεμηθεί η εισβολή ξενικών ειδών στα οικοσυστήματα της Ευρώπης.

Τα ξενικά είδη, ή αλλιώς ξένοι εισβολείς, είναι ζώα, φυτά και μικροοργανισμοί που εισάγονται εκούσια ή ακούσια σε περιβάλλον εκτός του φυσικού πεδίου κατανομής τους και κατορθώνουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.

Τα ξενικά είδη συνιστούν μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα αλλά και την οικονομία. Υπολογίζεται ότι η οικονομική ζημιά από τους μικρούς «λαθρεπιβάτες» στην Ευρώπη ανέρχεται στα 12 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2008, στην Ευρώπη έχουν εισαχθεί περισσότερα από 10.000 ξενικά είδη εκ των οποίων τα 1.300 είχαν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την οικονομία.

Επιπλέον, νεότερη μελέτη υποστηρίζει ότι τα ξενικά είδη που εισβάλλουν στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 30% τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι επιστήμονες που μελετούν τα ξενικά είδη, ζητούν τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2012 ώστε να διασφαλιστεί ότι η κατάσταση δεν θα επιδεινωθεί.

«Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση των ξενικών ειδών και να θεσπίσει κανονισμούς, όπως ακριβώς είχε δεσμευτεί το Συμβούλιο Υπουργών το 2009», τόνισε σε δηλώσεις του ο Piero Genoveski, επικεφαλής διεθνούς ερευνητικής ομάδας για τους ξένους εισβολείς.

«Το θέμα επείγει. Θα θέλαμε να ληφθούν μέτρα το αργότερο μέχρι το 2012», κατέληξε.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια