ΥΠΕΚΑ: εξασφάλιση πόσιμου νερού στο Δήμο Μεσσαπίων

0
8

Περιβάλλοντος- Ενέργεια- Οικολογία.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη επισκέφθηκε το Δήμο Μεσσαπίων όπου και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέτρων για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου στην περιοχή.

Στην ομιλία της η υπουργός τόνισε τα εξής:

«Έχοντας αναγνωρίσει την περιβαλλοντική κρίση που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων, μετά από την ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου και βαρέων μετάλλων σε γεωτρήσεις της περιοχής, μία κρίση που  εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης έχει σκύψει με προσοχή στα προβλήματα της περιοχής, από τις αρχές της δημιουργίας του νέου Υπουργείου και μελετά σοβαρά το θέμα.

Το πρόβλημα- Πηγές Ρύπανσης

Από το 2009, από τις δειγματοληψίες νερού που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια της περιοχής διαπιστώθηκαν αυξημένες συγκεντρώσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου, ενώ σημαντικά υψηλές συγκεντρώσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου μετρήθηκαν και από το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Τα πρώτα αποτελέσματα κατέδειξαν παρουσία του εξασθενούς χρωμίου σε ποσοστά που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 90% του ολικού.

Στο Δήμο Μεσσαπίων βρίσκονται και οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ, η οποία λειτουργεί στην περιοχή από το 1969, εφαρμόζοντας την τεχνολογία των ανοιχτών επιφανειακών ορυχείων και έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Από τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έχουν δημιουργηθεί πολλαπλοί ανοιχτοί κρατήρες μεγάλου βάθους, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Προς ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Μέτρων για τη Διαχείριση του Περιβαλλοντικού Κινδύνου

Τον Απρίλιο του 2010 κλιμάκια των επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και γεωεπιστημόνων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών επισκέφθηκαν την περιοχή της Μεσσαπίας και πήραν δείγματα από απορρίμματα εξόρυξης που βρίσκονται μέσα σε λατομεία της ΛΑΡΚΟ, από διάσπαρτους σωρούς βιομηχανικών αποβλήτων και δείγματα νερού.

Στα επτά από τα οκτώ δείγματα ανιχνεύθηκαν τιμές βαρέων μετάλλων οι οποίες υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια για τα επικίνδυνα αλλά και για τα μη επικίνδυνα απόβλητα βάσει της απόφασης 2003/33/ΕΚ που καθορίζει τα κριτήρια αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Το Πρόγραμμα- Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην περιοχή σας είναι :

•η άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων για πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό

•ο περιορισμός έως και η εξάλειψη των πηγών ρύπανσης,

•η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,

•η πρόληψη και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και

•η συμμόρφωση όλων των μεταλλευτικών και άλλων δραστηριοτήτων της περιοχής στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα- Μέτρα

1.Άμεση πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό

1.1 υδροδότηση της περιοχής του Δήμου Μεσσαπίων

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε σειρά συσκέψεων, σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, όπου αποφασίστηκε η δρομολόγηση ενεργειών για την εξασφάλιση νερού ασφαλούς προέλευσης για την περιοχή του Δήμου Μεσσαπίων σε συνεργασία με την περιφέρεια και την ΕΥΔΑΠ. Ο Δήμος οφείλει άμεσα να παρέχει καθαρό νερό για πόση.

Ειδικότερα, η ΕΥΔΑΠ θα προχωρήσει άμεσα:

•στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του υδρευτικού συστήματος στην περιοχή,

•στην αξιολόγηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων για την επιλογή της βέλτιστης πρότασης άμεσης αναβάθμισης του τρόπου υδροδότησης με πόσιμο νερό, εγγυημένης καταλληλότητας από την ΕΥΔΑΠ.

1.2 αναθεώρηση του κανονισμού για το πόσιμο νερό

Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας , θα προωθήσει την επανεξέταση του κανονισμού για το πόσιμο νερό, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων.

2.Άμεση απομάκρυνση επικίνδυνων ή μη αποβλήτων

Με το σημαντικό ποσό της τάξης των 800.000 ευρώ, που εξασφάλισε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα προχωρήσουμε στην άμεση απομάκρυνση επικίνδυνων και μη αποβλήτων και στην ασφαλή μεταφορά τους, μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών σε ειδικούς χώρους επεξεργασίας.

3.Πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς

Ο εξορυκτικός κλάδος, που αποτελεί σημαντικό τοµέα της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας µας,  οφείλει να συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον.

Αναφορικά με τη ΛΑΡΚΟ έχουμε υποβάλλει σαφές πρόγραμμα μέτρων συμμόρφωσης, με τριετή χρονικό ορίζοντα, μεταξύ των οποίων:

•Την άμεση αποκατάσταση των ήδη διαταραγμένων και εξοφληθέντων μετώπων, πρανών και εν γένει μεταλλευτικών χώρων, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη αποκατάστασης.

•Την έγκαιρη και τεχνικά επιτυχή αποκατάσταση των σωρών απόθεσης στείρων που έχουν προκύψει (ιστορικές αποθέσεις) και όσες προκύπτουν από τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις της ΛΑΡΚΟ.

•Την άμεση άντληση και επεξεργασία των όξινων απορροών από το σύνολο των επιφανειακών εκμεταλλεύσεων της ΛΑΡΚΟ έως την οριστική τους εξάλειψη.

•Την υποβολή μελέτης, εντός του 2011, για την αναγνώριση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εξυγίανση του βυθού, στην περιοχή του λιμένα φόρτωσης στα Πολιτικά Εύβοιας από τυχόν απορρίψεις μεταλλεύματος στη θάλασσα και την υλοποίηση έργων αποκατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα παραπάνω.

•Την ορθολογική διαχείριση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά της ΛΑΡΚΟ, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα μέσω σύναψης συμβάσεων με αδειοδοτημένους φορείς για τη διαχείρισή τους, έως το τέλος του 2010.

•Τη συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ποιότητας περιβάλλοντος (αέρας, έδαφος, νερά-υπόγεια και επιφανειακά) με την τοποθέτηση σύγχρονων μετρητικών και άλλων συστημάτων, στη περιοχή δραστηριότητας των Μεταλλείων Ευβοίας της ΛΑΡΚΟ, από τις αρχές του 2011 και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

•Την ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, επί των παραπάνω μετρήσεων και αναλύσεων, με ηλεκτρονική μορφή, τουλάχιστον κάθε τρίμηνο με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία τους.

•Την επιτήρηση και περιφρούρηση όλων των μεταλλευτικών χώρων για τη μη απόρριψη επικινδύνων και μη στερεών ή/και υγρών αποβλήτων, με ευθύνη της ΛΑΡΚΟ Α.Ε., ενημερώνοντας τις αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές υπηρεσίες.

Η συνεργασία όλων είναι βασική προϋπόθεση, για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιδιώκουμε το διάλογο, τη συνεννόηση, τη σύνθεση απόψεων».

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια