Παγκόσμια κρίση νερού: έκκληση UNEP για πράσινους νόμους

0
12

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Οι κυβερνήσεις και οι πολιτικοί πρέπει να εντάξουν την περιβαλλοντική συνιστώσα στη νομοθεσία για τη διαχείριση των υδάτων έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί η παγκόσμια κρίση νερού», σύμφωνα με νέα μελέτη του UNEP με τίτλο «Κάντε πράσινους τους νόμους για το νερό».

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι άνθρωποι και τα οικοσυστήματα ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο για το νερό.

Έτσι όπως οι άνθρωποι χρειάζονται πόσιμο νερό για να καλύψουν βασικές τους ανάγκες, μεταξύ των οποίων η παραγωγή τροφίμων, έτσι και τα οικοσυστήματα χρειάζονται νερό για να επιβιώσουν.

Περίπου 1,8 εκατ. παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών χάνουν τη ζωή τους ετησίως επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Στο μεταξύ, η σπατάλη και η κακή διαχείριση του νερού είναι ένας από τους κυριότερους λόγους απώλειας της βιοποικιλότητας.

Στην έκθεση παρουσιάζονται πολλά μοντέλα πράσινων νόμων για το νερό που έχουν ήδη υιοθετηθεί σε ορισμένες χώρες.

Σημειώνεται ότι πέρα από τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η σωστή διαχείριση του νερού συνεπάγεται μεγάλο οικονομικό κέρδος.

Για παράδειγμα, έχει υπολογιστεί ότι οι υδροβιότοποι παγκοσμίως μπορούν να αποφέρουν κέρδη της τάξης των 15 τρις. δολαρίων σε περιβαλλοντικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός του νερού από τους ρυπαντές.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια