Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: συνεδρίαση της Επιτροπής

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (ΠΔΣ) μέσω της κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης αποτελεί τον κύριο στόχο και αντικείμενο των εργασιών της διυπουργικής «Επιτροπής για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» την οποία συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, χαιρέτησε η Υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του έργου της επιτροπής τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και ειδικότερα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα χαράξει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ΠΔΣ.

Στόχος του σχεδίου είναι η παροχή κατευθύνσεων και κινήτρων για την στήριξη της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και κατασκευής έργων που ελαχιστοποιούν την επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Η Επιτροπή κατέληξε σε ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα δράσης, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την καταγραφή της παρούσας κατάστασης όσον αφορά σε συμβάσεις και προμήθειες του δημόσιου τομέα, καθώς και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδων Εργασίας σε κάθε αρμόδιο Υπουργείο, οι οποίες θα συλλέξουν όλα τα υπάρχοντα στοιχεία τα οποία θα συζητηθούν και αξιολογηθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα τεθούν οι προτεραιότητες και θα συσταθούν νέες Ομάδες Εργασίας ανά κατηγορία προϊόντων, υπηρεσιών και συμβάσεων, με στόχο να προτείνουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά κριτήρια σε συνεργασία και μετά από διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων της αγοράς.

Επίσης, η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με όλα τα Υπουργεία που έχουν σημαντικό όγκο δημόσιων προμηθειών, καθώς επίσης και με τους παραγωγικούς φορείς.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ευτύχιος Σαρτζετάκης, η Αναπληρωτής Πρόεδρος Καλλιόπη Πεδιαδίτη και τα μέλη.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια