Φωτοβολταικά: αδιέξοδο στην αγορά από τις παραλείψεις του ΥΠΕΚΑ

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο ΣΕΦ αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι η μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις ΑΠΕ (Ν.3851/2010) από το ίδιο το υπουργείο που τον προώθησε, έχουν φέρει σε αδιέξοδο την αγορά των φωτοβολταϊκών, σε απόγνωση τους επενδυτές και σε τέλμα τις υπηρεσίες της ΔΕΗ που καλούνται να εξετάσουν τις αιτήσεις.

Η αιτία για τα παραπάνω είναι η μη έγκαιρη έκδοση ερμηνευτικών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το Ν.3851/2010, οι οποίες θα άμβλυναν σε σημαντικό βαθμό τα προβλήματα που βιώνουμε σήμερα.

Συγκεκριμένα ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταικών επισημαίνει:

-Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3851/2010, η υπουργός ΠΕΚΑ όφειλε μέχρι τις 4/9/2010 να εκδώσει υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.

Με την έκδοση της απόφασης αυτής είναι συνυφασμένες και οι προτεραιότητες διαφόρων κατηγοριών αιτήσεων (π.χ. αγροτών), ενώ απ’ αυτήν εξαρτώνται και οι νέες αιτήσεις από άλλες κατηγορίες επενδυτών. Με κριτήριο την απόφαση αυτή άλλωστε θα μπορέσει η ΔΕΗ να εξετάσει τις χιλιάδες αιτήσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί.

Δυστυχώς, η απόφαση αυτή δεν εξεδόθη στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος, επιτείνοντας τα προβλήματα.

-Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3851/2010, η υπουργός ΠΕΚΑ όφειλε μέχρι τις 4/8/2010 να εκδώσει υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει το είδος και το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προκειμένου να δεσμεύσουν ηλεκτρικό χώρο.

Και η απόφαση αυτή δεν εξεδόθη στην προθεσμία που προβλέπει ο νόμος.

-Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει ακόμη στείλει ερμηνευτική εγκύκλιο προς τις αρμόδιες Περιφέρειες σχετικά με τη χορήγηση απ’ αυτές βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις, να υπάρχουν αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου και προστριβές με τους επενδυτές.

Όλα τα παραπάνω, που προβλέπονται από το νόμο και δεν έχουν υλοποιηθεί με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, έχουν οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση όπου κανείς επενδυτής δεν ξέρει τι μέλλει γενέσθαι.

Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να τηρήσει πρώτο το νόμο που αυτό προώθησε και να μην ακυρώσει με την αδράνεια και τις παραλείψεις του τις προοπτικές ανάπτυξης της καθαρότερης ενεργειακής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Πηγή: ΣΕΦ

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια