Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος ζητούν οι δικηγόροι στη Θεσσαλονίκη

0
9

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάλεσε τους φορείς της πόλης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας», το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος μετά την εν λόγω διαδικασία, θα έχει τη μορφή σύμπραξης φορέων, κινήσεων πολιτών, πρωτοβουλιών και ενώσεων, όπου θα συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ως εκπρόσωποι αυτών.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μανώλης Λαμτζίδης, δήλωσε ότι «σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι ο συντονισμός διάσπαρτων πρωτοβουλιών περιβαλλοντικού-οικολογικού χαρακτήρα σε επίπεδο πόλης, πολεοδομικού συγκροτήματος και νομού Θεσσαλονίκης καθώς και την αντιμετώπιση των προσβολών του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, που είναι ιδιαίτερα έντονες ως προς το μέγεθος και την έκταση».

Οι δράσεις του θα φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και η γραμματειακή υποστήριξη θα γίνεται από το ΔΣΘ.

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια