Νέα σειρά τραπεζικών προϊόντων «Alpha Πράσινες Λύσεις»

0
33

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της ενεργούς περιβαλλοντικής της πολιτικής, έχει ξεκινήσει τη διάθεση της νέας σειράς προϊόντων «Alpha Πράσινες Λύσεις», η οποία αποσκοπεί στην παροχή συνολικών τραπεζικών λύσεων για παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον.

Η ανάγκη για μία κατοικία ή επαγγελματική στέγη ενεργειακά αποδοτική γίνεται ολοένα και πιο έντονη σε ένα περιβάλλον, όπου η απώλεια ενέργειας στον κτηριακό τομέα είναι αυξημένη με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οικονομική επιβάρυνση του ιδιοκτήτη.

Ο τομέας της οικολογικής μετακινήσεως παρουσιάζει επίσης σημαντικά περιθώρια εξοικονομήσεως ενέργειας και μειώσεως της εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, τόσο στην αυτοκίνηση, όσο και στην εναλλακτική οικολογική μετακίνηση, λόγω της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας.

Η νέα σειρά χρηματοδοτεί οικολογικές λύσεις για την κατοικία, την επιχείρηση, αλλά και τη μετακίνηση και περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα / προϊόντα:

Το νέο πρόγραμμα «Alpha Πράσινες Λύσεις – Ενεργειακό Σπίτι», το οποίο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ακινήτου που επιθυμούν να προχωρήσουν σε εργασίες βελτιώσεως της
ενεργειακής αποδόσεως της κατοικίας τους, όπως θερμομονωτικές εργασίες, αντικατάσταση κουφωμάτων, παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, φυσικού αερίου κ.λπ.

Το πρόγραμμα παρέχεται με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους χρηματοδοτήσεως μέσω στεγαστικών ή καταναλωτικών δανείων και χορηγείται με ή και χωρίς προσημείωση ακινήτου.

Το προϊόν «Alpha Πράσινες Λύσεις – Οικολογική Επιχείρηση», το οποίο απευθύνεται σε Μικρές Επιχειρήσεις και Ελεύθερους Επαγγελματίες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της επαγγελματικής στέγης τους με κτηριακές βελτιώσεις (κέλυφος κτηρίου, αλλαγή κουφωμάτων, θερμομονωτικές εργασίες, αντικατάσταση λέβητα, σύνδεση φυσικού αερίου κ.λπ.), αλλά και στην αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον.

Το προϊόν παρέχεται με ιδιαίτερα προνομιακά επιτόκια και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής που φθάνει τα 20 έτη.

Το πρόγραμμα «Alpha Πράσινες Λύσεις – Πράσινη Μετακίνηση», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αγοράς υβριδικού – ηλεκτρονικού οχήματος σε πελάτες που αναζητούν όχι μόνο την εξοικονόμηση καυσίμου, αλλά και τη μείωση της επιβαρύνσεως του περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα προσφέρεται με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και χωρίς παρακράτηση της κυριότητας από την Τράπεζα.

Πηγή: Alpha Bank

Για το econews

Newslink Hellas

Σχόλια