ΥΠΕΚΑ: 25 εκατ. για βιοκλιματικά σχολικά κτήρια

0
14

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Παιδείας  για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με την ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών εκπαίδευσης, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη, υπέγραψε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων βιοκλιματικών σχολικών κτιρίων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Πρόκειται για την ανέγερση νέων, πρότυπων σχολικών κτιρίων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα συνδυάζουν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με παθητικά και ενεργειακά ηλιακά συστήματα, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, θα εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των μαθητών, αλλά και την παιδευτική αγωγή της αειφορίας για τη μαθητική κοινότητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία», ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ.

Newslink

Σχόλια