Συντάξεις: τι γίνεται με την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης

0
7

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Τη δυνατότητα εξαγοράς τεσσάρων ως επτά ετών, αρχής γενομένης το 2011, δίνει στους ασφαλισμένους το νέο νομοσχέδιο για το Ασφαλιστικό.

Ιδιαίτερη αξία έχει για τους εργαζόμενους γύρω στα 60 έτη που θα μπορούν να αποφύγουν την παραμονή στην εργασία μέχρι το 65ο έτος.

Αναλυτικότερα, στη ρύθμιση υπάγονται όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και εντεύθεν και όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με «Το Έθνος», η  εγκύκλιος για την εξαγορά πλασματικού χρόνου εργασίας αναγνωρίζει τις κάτωθι περιπτώσεις:

Στρατιωτική θητεία.

-Χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας -300 για κάθε αιτία- ανεξάρτητα από τον χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

– Χρόνος σπουδών.

– Χρόνος ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας -πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ-θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα, μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

– Χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας.

-Χρόνος απεργίας.

– Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών.

– Χρόνος μαθητείας (stage).

– Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δύνανται να αναγνωρίσουν χρόνο (μέχρι 5 έτη) αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν από την εγγραφή στα μητρώα του οικείου οργανισμού και την καταβολή εισφορών.

Σημειώνεται πως η εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής θητείας θα γίνεται με έκπτωση 30% από 1/1/2011 σε σύγκριση με το ισχύον κόστος εξαγοράς.

i-live

Σχόλια