Καθαρισμός του ρέματος Κυψέλης-κατεδάφιση αυθαίρετου

0
35

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στην ανάδειξη του ρέματος της Κυψέλης με την απομάκρυνση, αυθαίρετων κατασκευών μεταξύ των οδών Κρίσσης και Ιαπετού προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.

Μικρό τμήμα του ρέματος της Κυψέλης έχει επιβιώσει από την πυκνή δόμηση της περιοχής, αλλά καλυπτόταν από εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα υπολείμματα παλιάς αυθαίρετης κατασκευής.

Στο πλαίσιο προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των ρεμάτων και διεύρυνσης των κοινόχρηστων εκτάσεων, απομακρύνθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές και ο χώρος θα καθαριστεί και θα αποκατασταθεί.

Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκαν μεταξύ των οδών Κρίσσης και Ιαπετού, στην Κυψέλη για την απομάκρυνση, σε πρώτη φάση, των αυθαίρετων κατασκευών και τον καθαρισμό της περιοχής.

Newslink

Σχόλια