Μεγάλες αλλαγές στην IPCC

0
10

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Η Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ήταν γενικά επιτυχής, ωστόσο πρέπει να διενεργεί αυστηρότερους ελέγχους για να μην πληγεί η αξιοπιστία του Οργανισμού», επισημαίνεται στη μελέτη που διεξήγαγε το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, ανεξάρτητη διεπιστημονική επιτροπή επιφορτισμένη με την αξιολόγηση του έργου της IPCC.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η IPCC δέχτηκε οξεία κριτική για τα λάθη που εντοπίστηκαν στην έκθεση που δημοσίευσε το 2007.

Μεταξύ άλλων, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι χρειάζονται νέες κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της IPCC δεν θα κατηγορηθούν ότι προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές για το κλίμα.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και ζήτησε αλλαγές στη διοικητική λειτουργία της IPCC.

Για παράδειγμα, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο πρότεινε τον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή που θα διαχειρίζεται τα ζητήματα που προκύπτουν σε καθημερινή βάση και θα μιλά εκ μέρος της Επιτροπής.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η δυνατότητα επανεκλογής του επικεφαλής της IPCC, η θητεία του οποίου είναι εξαετής, θα έπρεπε να καταργηθεί.

Σε ό,τι αφορά την έκθεση του 2007, η οποία ανέφερε ότι οι παγετώνες των Ιμαλαΐων θα λιώσουν το 2035, η IPCC παραδέχτηκε το λάθος της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ένα λάθος δεν μπορεί να αλλάξει την εκτίμηση ότι η κλιματική αλλαγή οφείλεται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Λίγο πριν την ανακοίνωση του πορίσματος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, οι επικριτές της  IPCC ζήτησαν από τον επικεφαλής της Επιτροπής, Rajendra Pachauri, να παραιτηθεί, εκείνος ωστόσο δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του ώστε να εφαρμόσει τις αλλαγές που προτάθηκαν.

Πηγή BBC

Σχόλια