ΥΠΕΚΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης επενδυτών για ΑΠΕ

0
5

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών (one- stop- shop) για έργα ΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας σε πρώτο χρόνο θα γίνει με αποσπάσεις προσωπικού από Υπηρεσίες του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypeka.gr

Newslink

Σχόλια