Τα κριτήρια χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων σε δημόσια διαβούλευση

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε δημόσια, ηλεκτρονική διαβούλευση τίθεται από σήμερα το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με τίτλο: «Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010».

Η απόφαση αφορά στην πρόσθετη διασφάλιση των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων και στην αρμονική ένταξη των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στο περιβάλλον, με την εξειδίκευση και συμπλήρωση των τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η δημόσια διαβούλευση, στο www.opengov.gr, θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2010.

Newslink

Σχόλια