ΥΠΕΚΑ: ΚΥΑ για τον καθορισμό των ποσοτήτων αυτούσιου βιοντίζελ

0
6

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για τον καθορισμό της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου βιοντίζελ, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το έτος 2010.

Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται οι ποσότητες αυτούσιου βιοντίζελ που θα διαθέσουν οι παραγωγοί στην ελληνική αγορά.

Η συμμετοχή και η προσφορά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ήταν μεγάλη και υπερκάλυψε κατά πολύ τη ζήτηση και τις ανάγκες της αγοράς.

Η κατανομή και η ποσόστωση έγινε με βάση τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και τα προσκομισθέντα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες δικαιολογητικά.

Έμφαση και προτεραιότητα δόθηκε στις συμβασιοποιημένες εκτάσεις ελληνικών ενεργειακών καλλιεργειών, οι οποίες κατανεμήθηκαν στο σύνολό τους και υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την κατανομή του 2009.

Παρατηρήθηκε έντονο και αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους αγρότες για συμμετοχή στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

Περισσότερο από το ήμισυ της ποσότητας κατανομής του βιοντίζελ θα παρασκευαστεί τελικά από πρώτη ύλη προερχόμενη από τις ελληνικές ενεργειακές καλλιέργειες, αυξάνοντας σημαντικά την ελληνική προστιθέμενη αξία.

Newslink

Σχόλια