Δημόσιο: ποιοι οργανισμοί συγχωνεύονται, καταργούνται, συστήνονται

0
4

Περιβάλλον

Η συγχώνευση και η κατάργηση οργανισμών του Δημοσίου ήταν το θέμα συζήτησης της διυπουργικής επιτροπής που συνεδρίασε την Τετάρτη (4/8) υπό την προεδρία του  αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου.

Βασικός στόχος στις παραπάνω ανακατατάξεις η περιστολή του λειτουργικού κόστους του δημοσίου και η εξοικονόμηση πόρων.

Αναλυτικότερα, η Διυπουργική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:

– Συγχώνευση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) σε μία ενιαία σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

– Υπαγωγή της μονάδας Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Συγχώνευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε με τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

– Συγχώνευση, ενοποίηση και αναδιοργάνωση των φορέων: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική Α.Ε., Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. σε έναν ενιαίο και σύγχρονο Εθνικό Οργανισμό Εργασίας. (Ε.Ο.Ε)

-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”.

Πηγή: i-live

Σχόλια