Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων: τι είπε ο πρόεδρος ΣΕΒ

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης από την Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Τίνα Μπιρμπίλη του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική Οικονομία, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος υπογράμμισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο ΣΕΒ εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του υπουργείου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αναπτυξιακή διάσταση για τα σημαντικά θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής.  Η προσπάθεια αυτή ανταποκρίνεται στον κεντρικό στόχο των σύγχρονων επιχειρήσεων, που είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους, κάτι που προϋποθέτει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Ο ΣΕΒ έχει αναλάβει εδώ και δύο χρόνια πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης, διότι αυτή συνεπάγεται ισόρροπη ανάπτυξη, με ισότιμους στόχους την οικονομική ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τη μέριμνα για το περιβάλλον.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις είναι εκείνες που επιδεικνύουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς.  Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατανοήσει ότι το ίδιο το συμφέρον τους απαιτεί να βρίσκονται σε αρμονία με το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.  Γι’ αυτό και θα σταθούν σύμμαχοι και αρωγοί σε κάθε προσπάθεια να επανέλθει ο τόπος σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, ως κύρια προϋπόθεση για την οριστική απεμπλοκή της χώρας από τα δεινά του υπερδανεισμού της.

Πιστεύουμε όμως, ότι η πιο σημαντική και πλέον αποτελεσματική αναπτυξιακή παρέμβαση, είναι η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου και σταθερού νομοθετικού περιβάλλοντος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τον προγραμματισμό επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό άμεση προτεραιότητα είναι η άρση όλων των εμποδίων για την επιχειρηματική δράση στους τομείς της χωροταξίας, της αδειοδότησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων με σκοπό την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη σταθερότητα στο ρυθμιστικό περιβάλλον».

Newslink

Σχόλια