Τεράστια «χωματερή» ο Πηνειός

0
12

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Μελέτη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποδεικνύει ότι η μόλυνση είναι σχεδόν ανεπανόρθωτη στον Πηνειό ποταμό, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος».

Τυροκομεία, ελαιοτριβεία, βιομηχανίες, μικρές βιοτεχνίες, σφαγεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι μετέτρεψαν τον Πηνειό σε μια απέραντη «χωματερή».

Οι συγκεντρώσεις νιτρικών και φωσφορικών που βρέθηκαν, υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτατο επιτρεπτό όριο και σε συνδυασμό με τις μεγάλες συγκεντρώσεις κολοβακτηριοειδών, αποδεικνύουν ότι ο Πηνειός έχει μολυνθεί ανεπανόρθωτα.

Η μόνη ελπίδα σωτηρίας αποτελεί η σύσταση ενός μηχανισμού ελέγχου του Πηνειού, υπό την ευθύνη της νέας περιφερειακής αρχής, όπως διαπίστωσε στο πόρισμά της ,η υποεπιτροπή υδάτινων πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής για το Περιβάλλον.

Επίσης, κρίνεται αναγκαία η σύσταση ενός φορέα διαχείρισης για το νερό του Θεσσαλικού κάμπου.

Το πόρισμα παρουσιάστηκε στη Λάρισα, από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Κώστα Καρτάλη, παρουσία του βουλευτή Λάρισας -και μέλους της επιτροπής- Βασίλη Εξαρχου και της γενικής γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πόπης Γερακούδη.

Ο ποταμός δέχεται τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας που αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του . Συγκεκριμένα επιβαρύνεται από τις αρδευόμενες καλλιέργειες, τις κτηνοτροφικές μονάδες, τα φυτοφάρμακα, τα τυροκομεία, άλλες βιομηχανίες που ρίχνουν ανεπεξέργαστα τα λύματά τους στο ποτάμι, παράνομες αμμοληψίες.

Οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει, ότι χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, 230,000 τόνοι λιπασμάτων και πάνω από 2,000 φυτοφαρμάκων.

Επίσης, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έκανε 23 περιβαλλοντικούς ελέγχους στον Πηνειό και σε 19 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβιάσεις.

Από αυτές το 22% αφορούσε την έλλειψη αδειών διαχείρισης υγρών και στερεών, ενώ από το σύνολο των 498.450 ευρώ ως προτεινόμενων προστίμων, επιβλήθηκαν τελικά πρόστιμα ύψους 366.600 ευρώ.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το περιβάλλον

•Προώθηση αναγκαίων έργων για την επαρκή τροφοδοσία του Πηνειού με υδάτινες μάζες (φράγματα κ.ά.)

•Επιτάχυνση του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών στη Θεσσαλία

•Άμεσος καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων και οριακών τιμών εκπομπών και μέγιστης συγκέντρωσης των υγρών αποβλήτων, βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων δραστηριοτήτων

•Ανάπτυξη σταθερού και πυκνού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του νερού του Πηνειού

•Κατάρτιση και υλοποίηση συγκροτημένου προγράμματος περιβαλλοντικών ελέγχων στην υδρογεωλογική λεκάνη του Πηνειού

•Αναστολή λειτουργίας όλων των σημειακών πηγών που αναπτύσσονται κατά μήκος του ποταμού, σε περίπτωση που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

•Υποβοήθηση στον εκσυγχρονισμό των τοπικών μονάδων ως προς την περιβαλλοντική λειτουργία τους με κίνητρα από το υπουργείο Οικονομίας

•Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού (όχι μικρότερης των 100 μέτρων) και παύση υδροληψίας με απευθείας άντληση, δημιουργία στεγανών βόθρων ή δικτύων αποχέτευσης.

Newslink

Σχόλια