Διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα υδάτων Ελλάδας-Βουλγαρίας

0
3

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κοινή διακήρυξη για συνεργασία στον τομέα των υδάτων υπέγραψαν, σήμερα, στη Σόφια, η Υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη και η Υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας, Nona Karadjova, παρουσία των δύο Πρωθυπουργών των χωρών, Γιώργου Παπανδρέου και BoykoBorisov.

Με την εν λόγω διακήρυξη επιβεβαιώνεται η επιθυμία των δύο χωρών για ενέργειες προστασίας των υδάτινων πόρων των ποταμών, δρομολογώντας τις αναγκαίες συντονισμένες δράσεις για την επίτευξη του κοινού σκοπού που είναι η ορθολογική διαχείριση και προστασία της κοινής υδάτινης κληρονομιάς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων οι δύο χώρες θα συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας αναφορικά με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία στον τομέα των υδάτων.

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων των διασυνοριακών λεκανών ποταμών και συγκεκριμένα του Στρυμόνα, του Έβρου του Νέστου και του Άρδα, αποτελεί άμεση ανάγκη και για τις δύο χώρες.

Η συνεργασία αυτή, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις μέχρι τώρα διακρατικές συμφωνίες, αποκτά πιο στέρεα θεμέλια στην κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική για τα Νερά που κυρίως εκφράζεται με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και την Οδηγία για τις Πλημμύρες.

Newslink

Σχόλια