Έκθεση της UNCTAD για πράσινες επενδύσεις και ανάπτυξη χαμηλών εκπομπών

0
21

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

«Η οικονομική ανάπτυξη των φτωχότερων κρατών πρέπει να είναι χαμηλών εκπομπών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση πράσινων επενδύσεων και επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες», σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD).

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, τα αναπτυσσόμενα κράτη πρέπει να «φιλτράρουν» τις επενδύσεις των πολυεθνικών ώστε να διασφαλίσουν ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών.

Οι πολυεθνικές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των εκπομπών, βελτιώνοντας την παραγωγική διαδικασία και προωθώντας πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε στρατηγικούς βιομηχανικούς τομείς χαμηλών εκπομπών (όπως για παράδειγμα ΑΠΕ, ανακύκλωση και πράσινες τεχνολογίες), έφτασαν τα 90 δισ. δολάρια το 2009.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, το πραγματικό ποσό είναι πολύ υψηλότερο.

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας της UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, τόνισε ότι οι επενδύσεις σε πράσινες τεχνολογίες αναμένεται να εκτοξευθούν, όπως ακριβώς συνέβη με τον σιδηρόδρομο, τα αυτοκίνητα και τις τεχνολογίες πληροφοριών.

Οι αξιωματούχοι της UNCTAD εκτιμούν ότι τα αναπτυσσόμενα κράτη πρέπει να «αρπάξουν την ευκαιρία», αλλιώς κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις αγορές των αναπτυγμένων κρατών.

Για παράδειγμα, η γεωγραφική θέση των αναπτυσσόμενων κρατών τα βοηθά περισσότερο, συγκριτικά με άλλα κράτη, να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να προωθηθούν οι επενδύσεις στην ενέργεια και τη βιομηχανία, καθώς επίσης και στις μεταφορές, στη δασοπονία, στη διαχείριση αποβλήτων και τη γεωργία.

Επισημαίνεται ότι τα αναπτυσσόμενα κράτη πρέπει να προωθήσουν και συνάμα να φιλτράρουν τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται καθώς, λόγω της χαλαρής νομοθεσίας που διαθέτουν αφήνουν το περιθώριο στις εταιρείες για ρυπογόνα έργα και εγκαταστάσεις.

Αυτό οδηγεί σε βραχυπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την UNCTAD, ορθή λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η υιοθέτηση πράσινων πολιτικών και μηχανισμών εποπτείας παρά η επιβολή υψηλών δασμών και φόρων, που αποτρέπουν τις επενδύσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,2 τρισεκ. δολάρια το 2010 και να φτάσουν μέχρι και τα 1,5 τρισεκ. δολάρια το 2011.

Πηγή Reuters

Σχόλια