Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 20-20-20 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0
214

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, στόχος που έχει θεσμοθετηθεί  με το Νόμο 3851/2010.
 
Η Έκθεση, η υποβολή της οποίας απορρέει από την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού τομέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών των ΑΠΕ έως το 2020.

Οι εκτιμήσεις αυτές εξειδικεύονται στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό τομέα, αλλά και στη χρήση βιοκαυσίμων στις μεταφορές.

Αναφέρονται επίσης μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ, καθώς και στοιχεία για τις βασικές διοικητικές δομές που θα επιταχύνουν τη διείσδυση αυτή.
 
Μέχρι το 2020, αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη χώρα μας επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ σε ΑΠΕ και το σύνολο των επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 22 δισ. ευρώ.

Άλλωστε, από το 2012 η ΕΕ θα επιβαρύνει την ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα με ένα «κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών», το οποίο με τον παραπάνω σχεδιασμό θα αποφευχθεί, εξοικονομώντας 1,3 δισ. ευρώ στην επόμενη δεκαετία.
 
Στο εν λόγω Σχέδιο μετά τις πιθανές βελτιώσεις που θα προέλθουν από τη διαβούλευση με την ΕΕ, θα αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και η πρόοδος στην εφαρμογή του θα εξετάζεται ανά δύο χρόνια και θα επικαιροποιείται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς και της βελτίωσης των τεχνολογιών, αλλά και η ζήτηση της ενέργειας.

Newslink

 

Σχόλια