Προτάσεις για περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη

0
395

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κ. Καρτάλης, κατέθεσε πακέτο προτάσεων με αφορμή την κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου στην υπουργό Οικονομίας Λούκα Κατσέλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές», ο κ. Καρτάλης επισήμανε ότι «Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι η προτεραιότητα για την προστασία του αστικού μικροκλίματος που σημαίνει βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Με τη σειρά του αυτό σημαίνει νέα (ψυχρά) δομικά υλικά, η παραγωγή των οποίων αποτελεί επενδυτική δράση η οποία μπορεί να στηριχθεί από τον νέο αναπτυξιακό νόμο».

Με βάση τις εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος προτείνεται να εξετασθεί  η δυνατότητα ένταξης στον υπό κατάρτιση αναπτυξιακό νόμο επενδύσεων, που αφορούν:

-Tις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (κυρίως αξιοποίησης αιολικού και γεωθερμικού δυναμικού και βιομάζας) υπό την προϋπόθεση ότι μέρος της τεχνολογικής υποδομής παράγεται στη χώρα.

-Tην παραγωγή νέων δομικών υλικών (π.χ. ψυχρών υλικών) που προστατεύουν το μικροκλίμα των πόλεων και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

-Tις τεχνολογίες μετατροπής των υφιστάμενων κτιρίων σε μηδενικής ενέργειας.

-Tην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (ή γενικότερα σε φθίνουσες αστικές περιοχές) με έμφαση σε δράσεις νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

-Tην προσέλκυση επιχειρηματικών δράσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (ή γενικότερα σε φθίνουσες αστικές περιοχές).

-Tη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (λ.χ. νέα υλικά βαφών, διαλυτών, καθαριστικών).

-Tη μεγέθυνση της επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων και την εισαγωγή στον κύκλο διαχείρισης των απορριμμάτων και του σταδίου της ανάκτησης ενέργειας.

-Tη διαχείριση των νοσοκομειακών και εν γένει των επικίνδυνων αποβλήτων.

-Tις τεχνολογίες/τεχνικές προστασίας της ποιότητας των υδατικών πόρων, ιδίως σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες που αναπτύσσονται στην εγγύτητα ποταμών και λιμνών.

-Tην εξοικονόμηση νερού μέσω της χρήσης μη συμβατικών υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση λυμάτων ή χρήση όμβριων, υφάλμυρων κ.λπ. νερών).

-Tην καλή λειτουργία και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό υπάρχοντων βιολογικών καθαρισμών που οργανώνονται με τη μορφή clusters.

-Tον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα σε περιοχές όπου διαπιστώνεται υφαλμύρωση, απώλεια υπόγειων υδάτων κ.ά.

-Tην υδρευτική χρήση (στα άνυδρα νησιά) με την αφαλάτωση υφάλμυρου ή και αλμυρού νερού.

-Tην αξιοποίηση των επιφανειακών υδατικών πόρων με την κατασκευή έργων (μικρής και μεσαίας κλίμακας) πεδινής και ορεινής υδρονομίας.

Newslink

Σχόλια