Μπλόκο του ΣτΕ στην κατασκευή της Ιονίας Οδού στη λίμνη Καιάφα

0
11

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Δεκτή έγινε η αίτηση των κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως από το Ε΄Τμήμα του ΣτΕ, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση του 2006, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού που διέρχεται από την λίμνη Καϊάφα.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», το ΣτΕ έκανε ακόμη δεκτούς τους ισχυρισμούς όσων προσέφυγαν σε αυτό, σύμφωνα με τους οποίους επιλέχθηκε παράνομα η χάραξη της Ιονίας Οδού από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της λίμνης Καϊάφα, χωρίς να εκτιμηθεί ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λίμνη, όπως και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.

Η λίμνη Καϊάφα εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Το ΣτΕ έλαβε υπόψιν του την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν, η οποία κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής της Ιονίας Οδού στο περιβάλλον της λίμνης.

Επίσης, στην εν λόγω επιστολή τονίζεται ότι δεν ελήφθησαν κατάλληλα μέτρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Newslink

Σχόλια