ΔΕΗ: πρόστιμο 20,000 ευρώ από το νομάρχη Κοζάνης

0
7

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής επέβαλε στη ΔΕΗ πρόστιμο 20,000 ευρώ, για την εκπομπή σκόνης από τις αποθέσεις τέφρας, στην περιοχή «Α9» του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Δημητρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».

Η εκπομπή σκόνης, που αποτελεί παράβαση των όρων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οφείλεται στη συνεχιζόμενη έλλειψη διαβροχής από τη ΔΕΗ Α.Ε., τόσο στις αποθέσεις της τέφρας όσο και κατά τη διαδικασία της μεταφόρτωσης και μεταφοράς της από τα φορτηγά αυτοκίνητα που αυτή χρησιμοποιεί, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Νομαρχίας.

Πρόστιμο ύψους 10,000 ευρώ είχε επιβληθεί από το νομάρχη Κοζάνης στη ΔΕΗ, για αντίστοιχη παράβαση και τον Νοέμβριο του 2009, «γεγονός που ποδεικνύει τη συνεχιζόμενη αδιαφορία της εταιρείας για την εφαρμογή των όρων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας», όπως αναφέρεται την ανακοίνωση.

Ο νομάρχης δήλωσε ότι «Η εκπομπή σκόνης επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή, βλάπτει αναμφισβήτητα τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων στους γειτονικούς των αποθέσεων οικισμούς Ρυακίου και Αγίου Δημητρίου, θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους και επιτείνει την ένταση των υφιστάμενων, οξύτατων περιβαλλοντικών προβλημάτων».

Newslink

Σχόλια