Σύγκληση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

0
8

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Η πορεία υλοποίησης της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά, αποτέλεσε το επίκεντρο της πρώτης συζήτησης, από την ίδρυσή της το 2003, της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.

Η Οδηγία Πλαίσιο έχει ως στόχο την προστασία και αναβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων έλαβε υπόψη της το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της Οδηγίας, καθώς και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης».

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για τον υδατογραφικό χάρτη της χώρας, ο οποίος περιέχει 14 Υδατικά Διαμερίσματα και 45 λεκάνες απορροής, και για τη διευθέτηση των αρμοδιοτήτων και των συναρμοδιοτήτων μεταξύ των Περιφερειών.

Της Επιτροπής προήδρευσε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και παραβρέθηκαν:

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννης Μαγκριότης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Ντόλιος, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεωργία Μπαζιώτη-Μητσώνη, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντώνης Δημόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών, Δημήτρης Γεωργακόπουλος.

Εισήγηση επί των θεμάτων έκανε ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ Ανδρέας Ανδρεαδάκης.

Newslink

Σχόλια