Διασύνδεση Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

0
13

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τη διακήρυξη του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων, με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές».

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που υπεβλήθησαν, θα εξετασθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ και θα ληφθούν υπόψη στη σύνταξη των οριστικών τευχών της διακήρυξης που θα εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Η διασύνδεση των Κυκλάδων θα βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια ηλεκτροδότησης  των νησιών, θα μειώσει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, ενώ θα επιτρέψει την ανάπτυξη ΑΠΕ και τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας στο ηπειρωτικό σύστημα.

Τα νησιά ηλεκτροδοτούνται σήμερα από τις κατά τόπους μονάδες που λειτουργούν με πετρέλαιο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η 3η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), κατά τη διάρκεια της οποίας τα μέλη του ΣΕΗΕ, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρισμού και τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα.

Ακόμη, αναφέρθηκαν στα προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις του κλάδου σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

«Η επιτάχυνση των επενδύσεων, η ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ και η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του ηλεκτρισμού αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υποστήριξη της ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την τόνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές» δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου, μετά τη λήξη της συνέλευσης.

Newslink

Σχόλια