Ασφαλιστικό δημοσίου: οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

0
35

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Σε αλλαγές επί του Ασφαλιστικού νομοσχεδίου των δημοσίων υπαλλήλων προχώρησε η κυβέρνηση με τον συναρμόδιο υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου να δηλώνει πως λήφθηκαν υπόψη οι εποικοδομητικές απόψεις και προτάσεις όλων των κομμάτων.

Αναλυτικότερα, μειώνεται κατά δύο χρόνια το όριο συνταξιοδότησης γυναικών που εργάζονται στην καθαριότητα των ΟΤΑ. Από το 2013 θα συνταξιοδοτούνται στο 58ο έτος ηλικίας και όχι στο 60ο όπως αρχικά προβλεπόταν.

Επίσης, μειώνεται κατά 5 έτη, από τα 55 στα 50 χρόνια, το όριο συνταξιοδότησης γονέων με ανίκανα παιδιά, όπως αυτά που πάσχουν από αιμορροφιλία Α και Β ή μυασθένεια -μυοπάθεια ή έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού.

Στην περίπτωση των ένστολων θα προσμετρείται ως πλασματικός και ο χρόνος σπουδών τους σε ανώτατες σχολές. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα για αναγνώριση μέχρι 5 πλασματικά έτη μάχιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή εισφορών για εργασία πέραν του πενθημέρου.

Τέλος οι άγαμες θυγατέρες άνω των 50 ετών που λάμβαναν τη σύνταξη των γονέων τους θα υπαχθούν σε εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια προκειμένου να συνεχίσουν να τη λαμβάνουν.

Ειδικότερα, στη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι:

«Κατ” εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο δημόσιο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1982 συντρέχουν μεταξύ άλλων οι εξής προϋποθέσεις:

– «Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το κατώτατο όριο σύνταξης του δημοσίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

– Να μην έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το καθοριζόμενο κατώτατο όριο.

– Να μην λαμβάνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλισθεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης.

– Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 να έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της.

– Η σύνταξη τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του δημοσίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά».

Οι αλλαγές που αφορούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων της Βουλής μέχρι 31/12/2010 θα προβλέπονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Τέλος, ο κ Παπακωνσταντίνου πρόσθεσε διάταξη στην οποία αναφέρεται ότι, «το ελληνικό δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος με σκοπό τη

διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο».

Το νομοσχέδιο για τους υπαλλήλους του Δημοσίου προβλέπει σύνταξη στα 65 έτη ή στα 60 με 40 χρόνια ασφάλισης, εξίσωση ορίων ηλικίας γυναικών και ανδρών, ασφάλιση στο ΙΚΑ όλων των υπαλλήλων του δημοσίου από 1/1/2011, ενώ εξισώνονται τα ισχύοντα στον ιδιωτικό με τον δημόσιο τομέα.

Πηγή: i-live

Σχόλια