Βιοποικιλότητα: τι λένε oι περιβαλλοντικές οργανώσεις για το νομοσχέδιο

0
38

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Ως πολύ θετική εξέλιξη για την προστασία του βιολογικού πλούτου της Ελλάδας, υποδέχονται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Δίκτυο Μεσόγειος SOS , Καλλιστώ, MOm , Αρκτούρος και Αρχέλων το σχέδιο νόμου «Προστασία της βιοποικιλότητας» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα 5 Ιουλίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Σημαντικές ρυθμίσεις όπως η ένταξη όλων των κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών σε ενιαίο σύστημα, η απλοποίηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού και η αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων και απαγορευμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων, η εναρμόνιση με τις τρέχουσες εξελίξεις για την ορθή διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura 2000 και η θέσπιση ποινών για περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι λίγα μόνο από τα θετικά σημεία αυτού του σχεδίου νόμου.

Εξαιρετική σημασία έχουν οι ρυθμίσεις για τα σημαντικά και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η θέσπιση αυστηρών περιορισμών για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων σε προστατευόμενες περιοχές.

Με την ελπίδα πως στο κρίσιμο θέμα της προστασίας της βιοποικιλότητας θα επιτευχθεί η αναγκαία πολιτική συναίνεση, που είναι απαραίτητη για τη στήριξη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απευθύνουν δημόσια έκκληση, ώστε οι κοινοβουλευτικές διεργασίες να είναι το πρώτο βήμα μιας εθνικής προσπάθειας για αποτελεσματική διαφύλαξη του αναντικατάστατου βιολογικού κεφαλαίου της χώρας.

Σε επόμενο στάδιο, μετά την ψήφιση αυτού του σημαντικού νόμου, πρέπει απαραιτήτως να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, όπως η αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και η πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος, η ορθολογική ρύθμιση δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (όπως π.χ. το κυνήγι) και η σταθερή χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής έρευνας και διαχείρισης μέσα από τη σωστή λειτουργία του υπό σύσταση Πράσινου Ταμείου.

Η σωστή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα απαιτεί σταθερή και αταλάντευτη πολιτική βούληση και αλλαγή νοοτροπίας από το σύνολο της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου.

Newslink

Πηγή: Αρκτούρος

Σχόλια