Εκπαίδευση εθελοντών σε θέματα δασοπροστασίας

0
23

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Εν όψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου και στα πλαίσια της συνεργασίας  του Πυροσβεστικού Σώματος  με εθελοντές πυροσβέστες και μέλη εθελοντικών οργανώσεων  σε θέματα προληπτικής πυροπροστασίας, προγραμματίστηκε από το Αρχηγείο του Π.Σ. δια μέσου των Υπηρεσιών του και σε συνεννόηση με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης.

Η εκπαίδευση έγινε από Αξιωματικούς του Π.Σ, ειδικά καταρτισμένους στο αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών .

Στην περιοχή διοικητικής ευθύνης της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας , οι ενημερώσεις έγιναν από Αξιωματικούς της Υπηρεσίας  σε 20 εθελοντικές ομάδες και  συνολικά εκπαιδεύτηκαν 267 μέλη εθελοντικών οργανώσεων, εκ των οποίων οι 122 ανήκουν σε έντεκα 11 εθελοντικές ομάδες της ΔΠΥ Θεσ/νίκης.

Κατά τις ενημερώσεις διανεμήθηκαν στα μέλη ενημερωτικά φυλλάδια από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ, που αναφέρονται στις δράσεις του Π.Σ (πχ εθελοντισμός, πυρκαγιές χημικών κτλ), ενώ διανεμήθηκε το εγχειρίδιο εκπαίδευσης εθελοντών από το προαναφερόμενο πρόγραμμα και το εγχειρίδιο «Δασοπροστασία  και Δασοπυρόσβεση » της WWF τα οποία και διατίθενται στην ιστοσελίδα  του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αξιοσημείωτο είναι το  ζωηρό ενδιαφέρον για  τα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης  δασικών πυρκαγιών, που επέδειξαν τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης τέτοιου είδους πρωτοβουλιών.

Newslink


Σχόλια