Αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση

0
3

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησαν οι ΑΠΕ το 2009, σύμφωνα με έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, το 2009 οι ΑΠΕ έφτασαν να αντιστοιχούν στο 62% του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό συνιστά σημαντική αύξηση συγκριτικά με το 2008, που η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν σε 57%.

Σε απόλυτους όρους, το 2009 το 19,9% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώπη προήλθε από ΑΠΕ.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι αν διατηρηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης, το 2020 θα παράγονται από ΑΠΕ περίπου 1.400 κιλοβατώρες ηλεκτρισμού.

Αυτό σημαίνει ότι το 35% με 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα προέρχεται από ΑΠΕ.

Αν επαληθευθεί αυτό το σενάριο, η Ευρώπη θα έχει πλησιάσει σημαντικά τον στόχο σύμφωνα με τον οποίο το 20% της συνολικής παραγωγής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ.

Πηγή Europa

Σχόλια