ΕΕ: σχέδιο δράσης για τα θαλασσοπούλια

0
43

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία.

Σύμφωνα με την οργάνωση BirdLife International στα ύδατα της ΕΕ τα αλιευτικά εργαλεία έχουν σκοτώσει 2 εκατομμύρια θαλασσοπούλια την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ημερησία».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, προτείνει σχέδιο δράσης της ΕΕ, για τον περιορισμό των παρεμπιπτόντων αυτών αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών, μέσω της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης μείωσης της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων πτηνών και αλιευτικών εργαλείων.

Το εν λόγω σχέδιο θα ωφελήσει τόσο τους αλιείς όσο και τα θαλασσοπούλια, καθώς αναμένεται να περιστείλει ή ακόμη να εξαλείψει, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας και παράλληλα να ελαφρύνει τον αντίκτυπο των θαλάσσιων πτηνών στην παραγωγικότητα και κερδοφορία των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES),  να της υποβάλλει μια γενική αξιολόγηση της κατάστασης στα ύδατα της ΕΕ, εντοπίζοντας τις περιοχές που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Σε πρώτη φάση, η Επιτροπή θα ξεκινήσει με τις πιο προβληματικές περιοχές, στις οποίες διεξάγεται αλιεία με παραγάδια και απλάδια δίχτυα.

Οι περιοχές αυτές είναι, στη Μεσόγειο, η Βόρεια Θάλασσα, η Βαλτική και τα νοτιοδυτικά της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με έρευνα στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα, προκύπτει ότι τα απλάδια δίχτυα είναι σημαντική απειλή για τα καταδυόμενα  θαλάσσια, όπως οι μύχοι, οι κορμοράνοι, οι θαλάσσιες πάπιες και τα ελόβια πτηνά.

Στη Μεσόγειο το είδος «Αρτέμης» είναι ένα από εκείνα που παγιδεύονται συχνά από παραγάδια, ενώ απειλούμενα είδη όπως ο «Μύχος των Βαλεαρίδων» και ο «Μύχος του Γιελκουάν» πλήττονται, επίσης, από τις αλιευτικές δραστηριότητες.

Newslink

Σχόλια