Συντάξεις: ακριβή η εξαγορά του "πλασματικού" χρόνου εργασίας

0
15

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Υψηλό θα είναι το αντίτιμο για τους εργαζόμενους που θα εξαγοράσουν τα πλασματικά χρόνια εργασίας προκειμένου να συμπληρώσουν νωρίτερα τον απαιτούμενο χρόνο των 40 ετών για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ το μέσο κόστος του πλασματικού χρόνου –έως 7 έτη– για τους άνδρες ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες είναι 16.000 ευρώ.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», στο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή την Πέμπτη, προβλέπεται ως πλασματικός χρόνος:

– Η στρατιωτική θητεία (η οποία υπολογίζεται με 20% επί του τρέχοντος μισθού στον ιδιωτικό τομέα και 6,67% του μισθού στο δημόσιο τομέα)

-Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας, μέχρι 300 μέρες, χωρίς πληρωμή.

-Η γονική άδεια ανατροφής τέκνων με εισφορά εργοδότη και εργαζομένου επί του 25πλασίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

-Ο χρόνος επιδότησης της τακτικής ανεργίας ως 300 μέρες, για θεμελίωση δικαιώματος.

χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και ο χρόνος σπουδών σε μέσες επαγγελματικές σχολές, με 26% επί του 25πλασίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.

-Ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση σε οποιοδήποτε Ταμείο ή στο Δημόσιο.

χρόνος απουσίας που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) για κύηση και λοχεία, χωρίς πληρωμή, για τη θεμελίωση δικαιώματος.

-Ο χρόνος απεργίας– με ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζόμενου- για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.

πλασματικός χρόνος λόγω τέκνων του Ν. 3655/2008 (300 ημέρες για ένα παιδί και 600 ημέρες για κάθε επόμενο), χωρίς πληρωμή, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.

-Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, με ποσοστό εισφοράς εργαζόμενου- εργοδότη, για τη θεμελίωση δικαιώματος και την προσαύξηση σύνταξης.

Η ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή 1/1/2011, ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις.

Ο εξαγοράσιμος χρόνος θα είναι 4 έτη το 2011 και θα φτάσει τα 7 ως το 2015.

Για τον χρόνο φοίτησης και ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα 20% για τα Ταμεία κύριας ασφάλισης και 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως θα ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Πηγή: i-live

Σχόλια